[1]
Phương, Đào V., Linh, P.T., Tôn, M.D., Tuấn, N.A. và Thọ, P.Q. 2023. 4. Một số yếu tố liên quan đến chuyển dạng chảy máu ở bệnh nhân lấy huyết khối hệ tuần hoàn não trước. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 170, 9 (tháng 10 2023), 27-36. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v170i9.1867.