[1]
Đức, H.T., Thuỳ, P.T. và Hân, N.T.N. 2023. 8. Kết quả kiểm soát đường huyết bằng Insulin truyền tĩnh mạch ở bệnh nhân đột quỵ não nặng. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 170, 9 (tháng 10 2023), 66-75. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v170i9.1886.