[1]
Tuyết, T.T., Hiếu, V.N. và Châu, T.M. 2023. 25. Mức độ nhạy cảm kháng sinh và mối liên quan với một số yếu tố độc lực của các chủng Helicobacter pylori phân lập tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ 2019 - 2023. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 170, 9 (tháng 10 2023), 228-238. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v170i9.1940.