[1]
Sơn, T.Q. và Học, T.H. 2023. 39. Phẫu thuật nâng rãnh liên mông khâu vết mổ lệch đường giữa điều trị bệnh lý nang lông cùng cụt: Loạt ca lâm sàng và điểm lại y văn. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 170, 9 (tháng 10 2023), 354-363. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v170i9.1944.