[1]
Linh, Đỗ M., Lan, B.N. và Hồng, N.T.T. 2023. 28. Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của bệnh nhi ung thư dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 170, 9 (tháng 10 2023), 254-260. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v170i9.1967.