[1]
Giang, Đặng T.K. , Dũng, V.C. , Trang, N.T.Q. , Xuân, B.T. , Hương, B.T. , Kiều Anh, N.T. , Mơ, Đỗ T. , Hương, N.T.T. , Thủy, C.T. và Khánh, N.N. 2024. 16. Nguyên nhân, đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của bệnh nhi mắc hội chứng Cushing ngoại sinh. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 174, 1 (tháng 2 2024), 135-141. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v174i1.2172.