[1]
Sơn, T.Q., Minh, H.X. và Học, T.H. 2024. 17. Kết quả cắt gan điều trị bệnh sỏi gan: Hồi cứu 45 ca bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 174, 1 (tháng 2 2024), 142-151. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v174i1.2189.