[1]
Ivanovich, S.E., Evgenievich, S.E., Anatolievich, O.S. và Thắng, L.H. 2024. 5. Nguy cơ tái phát bệnh võng mạc trẻ sinh non sau điều trị tiêm Aflibercept. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 175, 2 (tháng 3 2024). DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v175i2.2196.