[1]
Quân, D.V. và Thảo, B.T. 2024. 24. Thực trạng stress và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân tim mạch tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 176, 3 (tháng 5 2024), 206-212. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v176i3.2296.