[1]
Quân, P.T. , Xuân, L.T.T. , Thảo , N.T. , Hương, P.T.M. , Nhung, T.T.K. và Hà, L.T.T. 2021. Chất lượng số liệu trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2019. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 144, 8 (tháng 8 2021), 322-328. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v144i8.448.