[1]
Duy, K.V. , Chung, L.Q. và Phượng, K.T.B. 2021. Tỷ lệ hiện mắc bệnh bụi phổi than ở người lao động tại một Công ty khai thác than hầm lò, năm 2020 . Tạp chí Nghiên cứu Y học. 144, 8 (tháng 8 2021), 350-360. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v144i8.456.