[1]
Quang, L.H. , Hương, L.T. , Liễu, N.T.T. , Hiền, D.T.T. và Ninh, N.T. 2021. Điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn bán trú trong các trường học của thành phố Thanh Hóa năm 2020. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 144, 8 (tháng 8 2021), 370-377. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v144i8.477.