[1]
Chung, L.T.K. , Hạnh, B.T.M. , Đạt, Đào X. , Linh, T.T. và Vững, N. Đăng . 2021. Một đánh giá về khả năng tương đồng kết quả xét nghiệm công thức máu. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 144, 8 (tháng 8 2021), 155-165. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v144i8.478.