[1]
Toàn, N.V. , Hương, L.V.T. , Thoa, T.T. và Linh, N.T.K. 2021. Mối liên quan giữa nhiệt độ với số người bệnh cao tuổi mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) điều trị nội trú tại năm bệnh viện tại thành phố Đà Nẵng năm 2019. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 144, 8 (tháng 8 2021), 9-15. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v144i8.481.