[1]
Tú, V.N. , Thắng, N.D. , Huy, N.A. , Gia, N.D. , Tú, L.V. và Minh, L.A. 2022. Phẫu thuật tổn thương mạch máu ngoại vi tại vị trí chọc mạch sau can thiệp tim mạch. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 151, 3 (tháng 3 2022), 115-121. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v151i3.619.