[1]
Nữ, N.T. , Tuấn, P.L.A. , Khánh, T.V. và Thịnh, T.H. 2022. Xác định đột biến gen LRRK2 ở bệnh nhân Parkinson. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 151, 3 (tháng 3 2022), 18-25. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v151i3.665.