[1]
Nguyện, L.T.T. , Đăng, T.N. , Viên, N.T. và Hà, B.T.T. 2022. 23. Kiệt sức nghề nghiệp ở điều dưỡng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh và yếu tố liên quan. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 155, 7 (tháng 6 2022), 177-186. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v155i7.897.