[1]
Thịnh, T.H. , Thảo, N.T. và Khánh, T.V. 2022. 2. Phát hiện đột biến gen G6PD ở bệnh nhân dân tộc Thái thiếu hụt enzyme Glucose-6-phosphatase dehydrogenase. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 155, 7 (tháng 6 2022), 8-13. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v155i7.946.