[1]
Anh, N.V., Phương, L.H. và Lan, N.T.Q. 2022. 9. Hiệu quả phát âm sau phẫu thuật tạo hình thành hầu ở bệnh nhân khe hở vòm miệng có thiểu năng vòm-hầu. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 156, 8 (tháng 8 2022), 67-73. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v156i8.985.