[1]
An, N.H., Lưu, V. Đăng và Tôn, M.D. 2022. 11. So sánh kết quả của ba kỹ thuật lấy huyết khối lần đầu cho tắc mạch lớn tuần hoàn trước. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 156, 8 (tháng 8 2022), 84-93. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v156i8.995.