[1]
Bình, N.T., Hiền, P.D., Hoa, N.P.A., Điển, T.M., Khang, H.T., Ngọc, N.B., Phương, H.T., Minh, L. Đức, Hà, Đặng T. , Nghiêm, L.T. và Duyên, N.T. 2022. 3. Đặc điểm khối tế bào gốc phân lập từ tủy xương tự thân hỗ trợ điều trị bệnh teo đường mật bẩm sinh. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 156, 8 (tháng 8 2022), 20-27. DOI:https://doi.org/10.52852/tcncyh.v156i8.997.