(1)
Hoa, N. Q. 22. Hiệu Quả cải thiện Thang điểm Blatt - Kupperman Và triệu chứng Y học cổ truyền của lưỡng địa Thang Trên bệnh nhân Rong Kinh Giai đoạn tiền mãn Kinh thể âm Hư huyết nhiệt. TCNCYH 2022, 158, 178-186.