(1)
Nga, N. T. Q.; Sơn, Đào T. T.; Trang, V. T. H.; Nguyên, P. T.; Anh, L. T. . 37. Báo cáo Ca bệnh: Hội chứng chèn ép Khoang ở Trẻ Sơ Sinh. TCNCYH 2022, 156, 311-316.