(1)
Trang, L. T. Q. .; Thảo, B. T. H. .; Phúc, Đỗ G. .; Hải, H. B. . 11. Giá trị của Thang điểm Hestia Và SPESI Trong Tiên lượng tử Vong 30 ngày ở bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp. TCNCYH 2023, 160, 69-76.