(1)
Khánh, N. N. .; Thành, N. T. .; Dũng, V. C. . 17. Bệnh thoái hóa Cơ tủy tại Bệnh viện Nhi Trung ương Trong 6 năm 2016 - 2021: Phân bố thể bệnh, kiểu hình Và tiến triển bệnh. TCNCYH 2023, 160, 121-126.