(1)
Tú, N. T. T. .; Vân, N. T. T. . 33. Tác dụng giảm đau Và Co hồi tử Cung của “Cao lỏng Sinh hóa” Trên sản phụ Sau đẻ thường. TCNCYH 2023, 160, 254-263.