(1)
Nga, N. T. Q. .; Hiền, Đào T. .; Nguyên, P. T. .; Hà, L. T. .; Hà, N. T. . 23. Bước đầu đánh Giá hiệu Quả của phương pháp lọc máu Liên tục tại Trung tâm Sơ Sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương. TCNCYH 2023, 160, 175-181.