(1)
Ân, T. T. .; Hoa, P. N. .; Lan, H. P. T. . 18. Hội chứng chuyển hóa Và độ nặng thoái hóa khớp gối Theo Giai đoạn X-Quang ở người Trên 40 tuổi. TCNCYH 2023, 160, 127-136.