(1)
Mai, Đỗ T. T. .; Dũng, V. C. . Tần suất Và Nguyên nhân tái nhập viện của bệnh nhân Pompe điều trị Enzyme Thay Thế tại Bệnh viện Nhi Trung Ương từ 2015 - 2020. TCNCYH 2021, 140, 14-19.