(1)
Khánh, N. N. .; Dũng, V. C. . Kết Quả điều trị bệnh Pompe thể xuất hiện ở Trẻ nhỏ tại Bệnh viện Nhi Trung ương. TCNCYH 2021, 140, 20-25.