(1)
Hằng, Đào V. .; Trang, T. T. T. .; Huế, L. T. M. . Liên Quan giữa nồng độ Pepsin Trong nước bọt với kết Quả nội Soi Và Mô bệnh học ở bệnh nhân Có triệu chứng trào ngược Dạ dày thực quản. TCNCYH 2021, 140, 109-118.