(1)
Quỳnh, T. A.; Lâm, B. V. .; Long, L. H. .; Kiên, H. H. .; Hiền, P. D. .; Dung, L. T. . 40. Phẫu thuật nội Soi hỗ trợ điều trị Nang trực tràng đôi: Báo cáo Ca bệnh. TCNCYH 2023, 160, 336-339.