(1)
Hưng, N. V.; Tùng, N. T. .; Vinh, P. Q. . Nghiên cứu Kêt Quả ghép Tế bào gốc tạo máu tự thân ở bệnh nhân U Lympho không Hodgkin Tế bào B tái phát tại Bệnh viện Bạch Mai. TCNCYH 2021, 140, 171-178.