(1)
Hưng, Đoàn Q. .; Giang, L. M. .; Minh, P. V. .; Vân, H. T. H.; Tác, P. V. .; Liên, N. T. K. .; Nam, . N. H. .; Hảo, T. T. .; Mai, P. P. .; Hà, H. T. T. .; Hoàng, Đào V. .; Hường, N. T. T. . Thực trạng nhân lực bác Sĩ Và kỹ thuật Viên Chuyên ngành phục hồi chức năng làm việc tại bệnh viện tuyến tỉnh Và tuyến huyện ở các vùng Sinh thái. TCNCYH 2021, 140, 211-219.