(1)
Đức, T. M. .; Phương, P. T. M. . 5. Hiệu Quả điều trị hạt cơm lòng bàn Tay, bàn chân bằng Laser CO2 tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. TCNCYH 2023, 168, 35-43.