(1)
Anh, N. N. .; Duy, P. T. .; Nhung, P. H. 10. Xác định hiệu Quả kháng khuẩn của ceftolozane/Tazobactam với các chủng Pseudomonas Aeruginosa tại Bệnh viện Bạch Mai. TCNCYH 2023, 168, 86-93.