(1)
Hằng , L. M. .; Sơn , T. M. .; Thịnh, T. H. . .; Minh , P. T. .; Hà , Đinh V. .; Hương , K. T. .; Thanh , M. T. G. . Đặc điểm bệnh răng miệng ở Trẻ mắc hội chứng thận Hư Tiên phát tại Bệnh viện Nhi Trung ương. TCNCYH 2021, 142, 53-61.