(1)
Đức, H. T.; Thuỳ, P. T.; Hân, N. T. N. 8. Kết Quả kiểm soát đường huyết bằng Insulin truyền tĩnh mạch ở bệnh nhân đột quỵ não nặng. TCNCYH 2023, 170, 66-75.