(1)
Tuyết, T. T.; Hiếu, V. N.; Châu, T. M. 25. Mức độ nhạy cảm kháng Sinh Và mối Liên Quan với một số yếu tố độc lực của các chủng Helicobacter Pylori phân lập tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ 2019 - 2023. TCNCYH 2023, 170, 228-238.