(1)
Sơn, T. Q.; Học, T. H. 39. Phẫu thuật nâng rãnh Liên mông khâu vết mổ lệch đường giữa điều trị bệnh Lý Nang lông cùng cụt: Loạt Ca lâm sàng Và điểm lại Y văn. TCNCYH 2023, 170, 354-363.