(1)
Linh, Đỗ M.; Lan, B. N.; Hồng, N. T. T. 28. Tình trạng Dinh dưỡng Và một số yếu tố Liên Quan của bệnh Nhi Ung Thư dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. TCNCYH 2023, 170, 254-260.