(1)
Giang, Đặng T. K. .; Dũng, V. C. .; Trang, N. T. Q. .; Xuân, B. T. .; Hương, B. T. .; Kiều Anh, N. T. .; Mơ, Đỗ T. .; Hương, N. T. T. .; Thủy, C. T. .; Khánh, N. N. . 16. Nguyên nhân, đặc điểm lâm sàng Và xét nghiệm của bệnh Nhi mắc hội chứng Cushing ngoại Sinh. TCNCYH 2024, 174, 135-141.