(1)
Sơn, T. Q.; Minh, H. X. .; Học, T. H. . 17. Kết Quả cắt Gan điều trị bệnh sỏi Gan: Hồi cứu 45 Ca bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. TCNCYH 2024, 174, 142-151.