(1)
Ivanovich, S. E.; Evgenievich, S. E.; Anatolievich, O. S.; Thắng, L. H. 5. Nguy Cơ tái phát bệnh Võng mạc Trẻ Sinh Non Sau điều trị Tiêm Aflibercept. TCNCYH 2024, 175.