(1)
Tú, V. N. .; Thắng, N. D. .; Huy, N. A. .; Gia, N. D. .; Tú, L. V. .; Minh, L. A. . Phẫu thuật tổn thương mạch máu ngoại Vi tại vị Trí chọc mạch Sau Can thiệp Tim mạch. TCNCYH 2022, 151, 115-121.