(1)
Nguyện, L. T. T. .; Đăng, T. N. .; Viên, N. T.; Hà, B. T. T. . 23. Kiệt sức nghề nghiệp ở điều dưỡng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh Và yếu tố Liên Quan. TCNCYH 2022, 155, 177-186.