(1)
Thịnh, T. H. .; Thảo, N. T. .; Khánh, T. V. . 2. Phát hiện đột biến Gen G6PD ở bệnh nhân dân tộc Thái thiếu hụt Enzyme Glucose-6-Phosphatase Dehydrogenase. TCNCYH 2022, 155, 8-13.