(1)
Hinh, V. T. .; Liệu, N. V. . 6. Rối loạn thần Kinh tự chủ ở bệnh nhân Parkinson dựa Theo Thang điểm Scopa - Aut. TCNCYH 2022, 156, 43-50.