(1)
An, N. H.; Lưu, V. Đăng; Tôn, M. D. 11. So sánh kết Quả của Ba kỹ thuật lấy huyết khối lần đầu Cho tắc mạch lớn tuần hoàn trước. TCNCYH 2022, 156, 84-93.