(1)
Bình, N. T.; Hiền, P. D.; Hoa, N. P. A.; Điển, T. M.; Khang, H. T.; Ngọc, N. B.; Phương, H. T.; Minh, L. Đức; Hà, Đặng T. .; Nghiêm, L. T.; Duyên, N. T. . 3. Đặc điểm khối Tế bào gốc phân lập từ tủy xương tự thân hỗ trợ điều trị bệnh Teo đường mật bẩm Sinh. TCNCYH 2022, 156, 20-27.